Skip to content

Šta je Persen i za šta se koristi?

Lek Persen (obložene tablete) je tradicionalni biljni lek koji sadrži kombinaciju suvog ekstrakta korena valerijane, suvog ekstrakta lista matičnjaka i suvog ekstrakta lista nane.

Lek Persen je tradicionalni biljni lek koji se koristi pri ublažavanju simptoma blagog psihičkog stresa i kao pomoć kod nesanice.

Lek Persen je tradicionalni biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama zasniva isključivo na dugotrajnoj primeni.

Tradicionalno je poznato da koren valerijane i list matičnjaka deluju blago sedativno (umirujuće) i da list matičnjaka i list nane imaju korisno dejstvo kod blagih tegoba digestivnog sistema.  Poznato da kombinacija korena valerijane, lista matičnjaka i lista nane u Persen obloženim tabletama ima blago umirujuće delovanje i koristi se za smirenje i ublažavanje simptoma nervoze, kao što su uznemirenost, razdražljivost i tenzija zbog mentalne napetosti, kao i za lakše uspavljivanje kod nesanice.

 Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen?

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Lek Persen ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na koren valerijane, list matičnjaka, list nane, mentol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.

Upozorenja i mere opreza:

Ukoliko bolujete od gastroezofagealne refluksne bolesti trebalo bi da izbegavate uzimanje preparata koji sadrže list nane, zbog mogućnosti pogoršanja gorušice. Ukoliko imate kamen u žuči ili bilo koje drugo oboljenje žučne kese i žučnih puteva budite posebno oprezni prilikom uzimanja preparata koji sadrže nanu.

Zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Persen, njegova primena kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako se nastave simptomi tokom upotrebe leka ili se jave neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu za lek.

Drugi lekovi i lek Persen:

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema podataka o interakciji leka Persen sa drugim lekovima. Pre istovremene primene drugih lekova, neophodno je da se posavetujete sa Vašim lekarom.

Postoje ograničeni podaci o kliničkim interakcijama. Nisu uočene klinički značajne interakcije sa lekovima koji se metabolišu putem određenih enzima jetre. Istovremena upotreba drugih lekova za smirenje (npr. benzodiazepina) sa ne preporučuje i dozvoljena je samo pod nadzorom lekara.

Uzimanje leka Persen sa hranom, pićima i alkoholom:

Ne preporučuje se konzumiranje alkoholnih pića tokom uzimanja leka Persen. Tablete treba progutati sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.

Trudnoća i dojenje:

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Bezbednost primene leka Persen tokom trudnoće i dojenja nije ustanovljena. Kao mera predostrožnosti, zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se upotreba tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama:

 

Lek Persen može imati negativan uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Tokom uzimanja ovog leka ne preporučuje se upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Kako se Persen uzima?

Adolescenti stariji od 12 godina i odrasle osobe

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Za ublažavanje simptoma blage nervne napetosti: 3 do 4 obložene tablete leka Persen, tri puta dnevno. 

Kao pomoć kod nesanice: 3 do 4 obložene tablete leka Persen pola sata do jedan sat pre odlaska na spavanje, a ukoliko je potrebno još jedna doza može se uzeti ranije tokom večeri.

Maksimalna dnevna doza: 4 pojedinačne doze.

Tablete treba progutati sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.

Ukoliko se nakon 2 nedelje primene leka Persen zdravstveno stanje ne poboljša ili se čak pogorša, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Ne preporučuje se primena leka Persen kod dece mlađe od 12 godina.

 

Ako ste uzeli više Persena nego što ste trebali

Pojedinačna doza od oko 20 g korena valerijane, što odgovara oko 98 obloženih tableta leka Persen, može uzrokovati bezopasne simptome kao što su umor, grčevi u stomaku, stezanje u grudima, vrtoglavica, tremor ruku (nevoljno drhtanje) i midrijaza (proširenje zenica). Ovi simptomi se povlače u roku od 24 sata. Ukoliko se simptomi pogoršaju ili traju duže od 24 sata, obavezno se javite lekaru. Nema podataka o predoziranju izazvanog listovima matičnjaka ili nane.  

Ako ste zaboravili da uzmete lek Persen ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu