Skip to content

Šta je Persen Forte i čemu je namenjen?

Lek Persen forte je tradicionalni biljni lek koji sadrži kombinaciju suvog ekstrakta korena valerijane, suvog ekstrakta lista matičnjaka i suvog ekstrakta lista nane.

Lek Persen forte je tradicionalni biljni lek koji se koristi pri ublažavanju simptoma blagog psihičkog stresa i kao pomoć kod nesanice.

Lek Persen forte je tradicionalni biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama zasniva isključivo na dugotrajnoj primeni.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Persen Forte?

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. 

Lek Persen forte ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na koren valerijane, list matičnjaka, list nane, mentol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.

Upozorenja i mere opreza:

Ukoliko bolujete od gastroezofagealne refluksne bolesti trebalo bi da izbegavate uzimanje preparata koji sadrže list nane, zbog mogućnosti pogoršanja gorušice. Ukoliko imate kamen u žuči ili bilo koje drugo oboljenje žučne kese i žučnih puteva budite posebno oprezni prilikom uzimanja preparata koji sadrže nanu.

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Zbog nedovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka Persen forte, njegova primena kod dece mlađe od 12 godina se ne preporučuje.

Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako se nastave simptomi tokom upotrebe leka ili se jave neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu za lek.

Drugi lekovi i Persen forte

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema podataka o interakciji leka Persen forte sa drugim lekovima. Pre istovremene primene drugih lekova, neophodno je da se posavetujete sa Vašim lekarom.

Postoje ograničeni podaci o kliničkim interakcijama. Nisu uočene klinički značajne interakcije sa lekovima koji se metabolišu putem određenih enzima jetre. Istovremena upotreba drugih lekova za smirenje (npr. benzodiazepina) sa ne preporučuje i dozvoljena je samo pod nadzorom lekara.

Uzimanje leka Persen forte sa hranom, pićima i alkoholom 

Ne preporučuje se konzumiranje alkoholnih pića tokom uzimanja leka Persen forte. Kapsule treba progutati sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Bezbednost primene leka Persen forte tokom trudnoće i dojenja nije ustanovljena. Kao mera predostrožnosti, zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se upotreba tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Lek Persen forte može imati negativan uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Tokom uzimanja ovog leka ne preporučuje se upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.

Kako se uzima lek Persen forte?

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Za ublažavanje simptoma blagog psihičkog stresa: 2 kapsule leka Persen forte, dva puta dnevno. Kao pomoć kod nesanice: 1 kapsula leka Persen forte pola sata do jedan sat pre odlaska na spavanje. Kapsule treba progutati sa malo vode, nezavisno od uzimanja hrane.

Ukoliko se nakon 2 nedelje primene leka Persen forte zdravstveno stanje ne poboljša ili se čak pogorša, potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta.

Pojedinačna doza od oko 20 g korena valerijane (približno 41 kapsula, tvrda leka Persen forte) može uzrokovati bezopasne simptome kao što su umor, grčevi u stomaku, stezanje u grudima, vrtoglavica, tremor ruku (nevoljno drhtanje) i midrijaza (proširenje zenica). Ovi simptomi se povlače u roku od 24 sata. Ukoliko se simptomi pogoršaju ili traju duže od 24 sata, obavezno se javite lekaru.

Nema podataka o predoziranju izazvanog listovima matičnjaka ili nane. Ako ste zaboravili da uzmete lek Persen forte, ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Upotreba Persena Forte se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.