Skip to content

Mentalno zdravlje

Profesionalcima koji se bave mentalnim zdravljem je jasna teza da nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Međutim, kada izađemo iz uskog kruga profesionalaca iz ove oblasti nailazimo na prilično nerazumijevanje ovoga stava. Mentalno zdravlje je veoma važno za celokupno zdravlje čoveka!
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) definisala je zdravlje kao “stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i onesposobljenosti”. Dakle, pričamo o  integrisanom pristupu mentalnom i telelesnom aspektu zdravlja kao nerazdvojnom jedinstvu uklopljenom u specifičnu fizičku i socijalnu sredinu, te se kaže da je mentalno zdravlje stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici (SZO; 2001).Koje osobine nam ukazuju na kvalitet mentalnog zdravlja?

Osoba koja je dobrog mentalnog zdravlja je zadovoljna, pozitivna, sposobna da osnuje porodicu i da bude u njoj srećna, osoba koja prihvata druge ljude, sposobna je da stvara i održava prijateljstva, produktivna je na radnom mestu i dobro se nosi sa životnim nedaćama i stresovima. Mentalno zdravlje predstavlja temelje za blagostanje i efikasno funkcionisanje kako za individuu, tako i za zajednicu.

Tehnika disanja za opuštanje
Šta možemo učiniti za sebe da poboljšamo mentalno zdravlje:
  • Pronađite vreme za sebe,
  • Bavite se umerenom fizičkom aktivnošću,
  • Upoznajte sebe,
  • Izgradite samopouzdanje,
  • Prepoznajte šta vam izaziva stres,
  • Stvarajte i njegujete bliske odnose drugima,
  • Budite produktivni,
  • Probudite u sebi kreativnost.

Važno je posvetiti pažnju otkrivanju ranih simptoma mentalnih poteškoća koje često mogu biti ispoljene kroz fizičke smetnje bez jasnog uzroka (lupanje srca, poteškoće u disanju, glavobolje, bolovi u predjelu vrata i leđa). U nekim slučajevima to mogu biti fizičke rekacije na stres, a ponekad može biti reč o maskiranoj depresiji.

Održavanje mentalnog zdravlja je bitno kako za pojedinca tako i za okolinu. Istraživanja su pokazala da mentalno zdravlje i psihička stabilnost majke u prve tri godine života deteta može uticati na zdravlje i stabilnost deteta tokom čitavog njegovog života.

Pomozite sebi i drugima, vodite brigu o svom mentalnom zdravlju.